Hakkında

Profile

“Üniversite Üniversiteyi Tartışıyor” sempozyumu ilk olarak 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ev sahipliğinde yapılmıştır. Bu yılki sempozyum Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün düzenleyiciliğinde ve Tüm Öğretim Elemanları Derneği, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği, Bilim ve Ütopya Dergisi, Türkiye Gençlik Birliği ve Eğitim İş İstanbul’un desteğiyle gerçekleşecek. Sempozyumda öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, lisans öğrencileri tarafından belirlenen oturumlarda önceden seçilmiş bildiriler sunulacaktır.1. Ulusal sempozyumda yabancı dilde eğitim sorunu, milli eğitim politikası gibi birçok hayati konu işlenmişti. Önümüzdeki sempozyumun ana teması ilk sempozyumda beliren temelleri kabul edip, onun üzerine inşa etmek şartıyla üniversitede akademik ve idari olarak öğrenci – üniversite çalışanı – öğretim üyesi merkezli yeni üniversiteyi kurmanın olanaklarını sorgulamak ve yol haritası çıkartmak olacaktır.AKP’nin YÖK taslağına karşı geçen yıl yürüttüğümüz kampanyayı bir adım öteye taşıyoruz. Gerici ve piyasacı yüzünü ifşa ettiğimiz taslağa karşı toplumun ihtiyaçlarına yönelik, bilimin özgür olduğu bir üniversite talebimizin altını somut tartışma ve modellerle dolduracağız. Demokratik üniversite mücadelesinin üst aşamalarına doğru tırmanıyoruz.Çünkü bilincindeyiz: Özgürlük için bilim, bilim için mücadele!Program

 • Birinci Gün / 20.12.2013


  • Güney Kampüs, Demir Demirgil Salonu Harita


   Açılış Konuşmaları (10.00 – 11.00)   1. Oturum: Türkiye’de üniversite tartışması ve genel manzara (11.15 – 12.45)

   Moderatör: Prof. Dr. Aslı Tolun   Üniversitenin bilimsizleştirilmesi süreci

   Prof. Dr. Kürşat Yıldız   Üniversitenin bilim-dışına dönüşümünde neoliberalizmin rolü

   Prof. Dr. Taner Timur   68 kuşağı nasıl bir üniversite için mücadele etti?

   Prof. Dr. Ercan Enç   2. Oturum: Yeni bir üniversite için mücadele pratikleri ve geliştirilen çözümler (14.00 – 16.00)

   Moderatör: Prof. Dr. Serap Erdem Kuruca   Ortaöğretimde dönüşümün üniversiteye yansıması

   Feyza Itır Karaca (Eğitim İş İstanbul 4 No’lu şube yöneticisi)   Üniversite, bilim ve gençlik mücadelesi ilişkisi üzerine

   Emrah Maraşo (Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)   Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Politik Topluluğu ve Ekonomi bölümünde müfredat dönüşümü

   Öğrenci Sunumu   Bologna süreciyle değişen kredi sistemi, sorunlar ve yükselen mücadele

   Öğrenci Sunumu • İkinci Gün / 21.12.2013


  • Sarıtepe Kampüsü, Necmettin Tanyolaç Salonu Harita


   Üniversite yönetimi ve demokratik işleyiş (10.00 – 12.30)

   Moderatör: Doç. Dr. Sevtap Demirci   İdari yapı ve “demokratik işleyiş nasıl olmalı?” sorusu

   Prof. Dr. Rukiye Ömeroğlu   Öğrenci temsil sisteminin değerlendirilmesi ve yetersizlikler

   Öğrenci Sunumu   Bir özyönetim mekanizması olarak üniversite komisyonları, üniversite kooperatifleri ve öğrenci kantini denemeleri

   Öğrenci Sunumu   Üniversitede güvenlik politikası ve mücadele gündemi

   Öğrenci Sunumu   Sosyal yaşam alanlarının kullanılmasında baskının delinmesi

   Öğrenci Sunumu

 • Üçüncü Gün / 22.12.2013


  • Güney Kampüs, İbrahim Bodur Oditoryumu Harita


   1.Oturum: Üniversite, toplum ve siyaset (10.00 – 11.45)

   Moderatör: Prof. Dr. Nilgün Çerikçioğlu   Üniversite ve aydınlanma

   Prof. Dr. Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi)   Bilimsel doğruların diktatörlüğü

   Prof. Dr. Semih Koray (Bilkent Üniversitesi)   Türkiye’de hukuğun çöküşü ve hukuk fakültelerine düşen görev

   Mustafa Karadağ (Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri)   Üniversitenin tarihsel çağrısı: bilimi hayatın merkezine almak

   Prof. Dr. Zafer Kars   2.Oturum: Fakülte/Alan bazında yapılacak alt grup çalışmalarında farklı alanların kendilerine özgü sorunları tartışılacak ve sunumlar yapılacaktır. (13.00 – 15.30)   a)Mühendislik/Teknik Eğitim

   Moderatör: Hakan Aydoğdu

   b)Sosyal Bilimler

   Moderatör: Emre Gökçay

   c)Hukuk

   Moderatör: Barkın Asal

   d)Sağlık Bilimleri

   Moderatör: Dr. Atay Uludokumacı   3.Oturum: Forum ve sonuç bildirgesinin ilanı (15.45 – 18.00)

 • Düzenleme Komitesi


  • Prof. Dr. Aslı Tolun (Boğaziçi Üniversitesi)


   Prof. Dr. Semih Koray (Bilkent Üniversitesi)


   Prof. Dr. Kürşat Yıldız (Kocaeli Üniversitesi – TÜMÖD Temsilcisi)


   Prof. Dr. Serap Erdem Kuruca (İstanbul Öğretim Üyeleri Derneği Başkanı)


   Doç. Dr. Sevtap Demirci (Boğaziçi Üniversitesi)


   Emrah Maraşo (Bilim ve Ütopya Genel Yayın Yönetmeni)


   Zekeriya Çakmak (Eğitim İş 4 İstanbul No’lu Şube Başkanı)


   Işıkgün Akfırat (Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi)


   Uğur Aytaç (Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Felsefe 4. sınıf öğrencisi – Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkan Yardımcısı)


   Alparslan Kallimci (Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi)


Nasıl Bir Üniversite?

İletişim

İletişim Bilgileri

Adres: Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/Istanbul Türkiye
Telefon: 0212 359 69 95
E-Posta: adk@boun.edu.tr
İnternet Sitesi: www.bogaziciadk.com

İletişime Geç

Gönder